Minnenas trädgård om kyrkogårdens form och växter - Mona Wembling Ann-Britt Sörensen - (9789197616928) Bokhandel böcker unpfuo4528-Böcker

Minnenas trädgård om kyrkogårdens form och växter - Mona Wembling Ann-Britt Sörensen - (9789197616928) Bokhandel böcker unpfuo4528-Böcker

Den svenska skolans uppdrag innebär bland annat att ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.”

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ”kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”

Jag hävdar att vi behöver använda oss av sociala medier i undervisningen för att nå dessa mål.

andreas_sociala_medier_150309Varför ska du använda sociala medier i undervisningen?

Därför att lärande är en social process (John Dewy)
Utbildning ska inte förbereda för livet, utbildningen ska vara livet, viktigt och på riktigt. Ge eleverna något att göra, inte något att lära. Detta förhållningssätt stämmer väl med hur unga vill använda tekniken i sin vardag i skolan. Skapa i samarbete och interaktion med andra.

Därför att lärande är multimodalt (Staffan Selander)
Multimodalitet handlar om att kommunikation (och lärande) alltid sker med olika Rich Dad Poor Dad - Robert T. Kiyosaki - böcker (9781612680170) Bokhandel resurser samtidigt. Nya artefakter, nya typer av berättande, nya identitetsskapande speglar. Att se, höra, skriva, dela – i sociala medier, med verkliga mottagare – fördjupar och skapar relevans.

Därför att lärande är oberoende av tid och rum
Vi kan inte längre kontrollera var hur och när lärandet sker, internet är rummet för lärande och vi förväntar oss en individuell lärmiljö där vi kan vara aktörer när och var vi själva vill.

Därför att medie- och informationskunnighet är en demokratisk rättighet
Bondepraktikan - - böcker (9789186289188) Bokhandellyfts den digitala kompetensen som en demokratifråga.

Moderniseringen av Sverige börjar i skolan

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

MIK, medie- och informationskunnighet är medborgarkompetens i informationssamhället. MIK innebär att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier. Dessa färdigheter övas genom arbete i sociala medier.

Därför att skolan blir trovärdig och transparent
Genom att som använda sociala medier öppnar vi fönstren ut mot samhället, vi öppnar för dialog, samspel med omvärlden, är aktuella. Detta skapar förståelse, förtroende och gör skolan begriplig och attraktiv.

Därför att sociala medier ger ett utökat kollegium
Samma mekanismer som gäller för elevens lärande gäller också för oss!  Vi lever i en sammankopplad värld där lärandet blir globalt och där vårt kollegium finns i digitala rum. Vi som lärare behöver också bli lärande och utveckla vår kompetens att agera i nätverkssamhället för att vara relevanta nu och i framtiden.

Lycka till!

Annonser
Publicerat i Okategoriserat
Metropolis - Philip Kerr - böcker (9781787473201) Bokhandel

Minnenas trädgård om kyrkogårdens form och växter - Mona Wembling Ann-Britt Sörensen - (9789197616928) Bokhandel böcker unpfuo4528-Böcker

Idag har jag förmånen att få föreläsa för lärare om hur vi kan använda sociala medier i lärandet och hur vi kan skapa en god studiemiljö i en uppkopplad skola.

Jag har lagt en hel del länkar i en mapp som jag delat ut via Google, här kan du också hitta en presentation som listar en mängd digitala verktyg som kan användas för att synliggöra lärande.

 

Publicerat i Norges Bestee padleturer - - böcker (9788293432029) Bokhandel

Minnenas trädgård om kyrkogårdens form och växter - Mona Wembling Ann-Britt Sörensen - (9789197616928) Bokhandel böcker unpfuo4528-Böcker

En tisdag för två månader sedan vann jag och teatergruppen UngHästen Surfa Lugntpriset 2016 för Sveriges bästa nätsatsning för unga och vuxna – här kommer lite bilder och pressklipp från den trevliga tisdagen!

Fotograf är Kristina Alexandersson och Jesper Hultqvist

The Last Rhinos - Lawrence Anthony - böcker (9781447203803) Bokhandel

Norra Västerbotten
•       Effektiva möten handbok för ledare som vill skapa resultat genom bättre möten - Antoni Lacinai Heléne Arvidsson Micke Darmell - böcker (9789177854272) Bokhandel

SVT Västerbotten

P4 Västerbotten
•       Nyheterna (00:37)  Vandra Upplandsleden ledens alla etapper samt förslag på vandringsturer och sevärdigheter - Gunnika Isaksson-Lutteman Emelie Runfeldt - böcker (9789188779038) Bokhandel
•       Slutspel - David Baldacci - böcker (9789176295731) Bokhandel

Infotech Umeå
•       Förälskad i trubbel - Sarah Title - pocket (9789188801227) Bokhandel   

Region Västerbotten

Hör gärna av dig om du vill att vi ska komma och spela föreställningen #nätkärlek i din kommun!

Märkta med: Mitt magiska finger - Roald Dahl - böcker (9789129697681) Bokhandel, , , , Ecology without Nature - Timothy Morton - böcker (9780674034853) Bokhandel
Publicerat i Sociala medier, Tebe färg AB ett praktikfall i externrödovisning - Örjan Alexandersson Sven Helin Karin Seger Benny Uhman - böcker (9789144126722) Bokhandel

Minnenas trädgård om kyrkogårdens form och växter - Mona Wembling Ann-Britt Sörensen - (9789197616928) Bokhandel böcker unpfuo4528-Böcker

IMG_3252

Denna vecka arbetar jag i London med 12 Rules for Life - Jordan B. Peterson - böcker (9780241351642) Bokhandel som återigen gör en fullspäckad Människosyn och etik - Håkan Thorsén - böcker (9789186619091) Bokhandel med studiebesök på skolor, olika temaspår, ett nordiskt seminarium och guidade visningar på mässan.

Jag kommer att ansvara för en grupp pedagoger med som valt spåret ”digital pedagogisk utveckling i skolan”. Hur tänker de brittiska kollegorna kring digital kompetens? Hur utvecklar de sin och elevernas digitala förmågor? Vad är målet och hur följer man upp arbetet på skol- och klassrumsnivå?

För att förbereda oss åkte jag och Lena Elfvingsson i ett strålande londonväder till Woodcroft Primary school och träffade rektorn, Mr Craig Tallon.

Craig berättade att han vill skapa förutsättningar för att använda IT i lärandet för att också höja förväntningarna på att IT ska användas i lärandet. Skolan använder Google Apps for education och tar emot elever från ålder 3 till 12 år, de flesta med ett annat modersmål än engelska. Det blir mycket spännande att se hur samtalet utvecklas när jag har med mig mina 18 deltagare!

Märkta med:
Publicerat i A Dog Named Beautiful A Marine a Dog and a Long Road Trip Home - Rob Kugler - böcker (9781250164254) Bokhandel, Okategoriserat
Count Zero - William Gibson - pocket (9781473217409) Bokhandel andreas skog nätkärlek
Arkiv
Annonser